April 8, 2021

Pinkfong – Halloween Cars Lyrics

By Azlyrics

Baby car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Baby car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Baby car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Baby car!
Beep! Beep!

Mommy car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Mommy car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Mommy car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Mommy car!
Beep! Beep!

Daddy car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Daddy car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Daddy car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Daddy car!
Beep! Beep!

Grandma car, boom-boom,

Vroom-vroom-vroom.
Grandma car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Grandma car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Grandma car!
Beep! Beep!

Grandpa car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Grandpa car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Grandpa car, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Grandpa car!
Beep! Beep!

Halloween, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Halloween, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Halloween, boom-boom,
Vroom-vroom-vroom.
Halloween!

Vroom!